Kynologické akcie

KK JLDog v spolupráci s WORLD CANINE - PRO SPORT pripravuje v máji 2019 "Obranársky deň s Maťom Barlíkom" pozostávajúci z teoretickej časti a dvoch plnohodnotných kôl obrán. Počet psov je limitovaný na 15 a cena za jedného psa je 20,-€. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019 do kedy je zároveň potrebné uhradiť poplatok na č. ú. KK JLDog a do poznámky uviesť "Obranársky deň s Maťom Barlíkom"


Kalendár kynologických akcií ZŠK na rok 2018