Výcvikové kurzy

Kynologický klub JLDog ponúka pre verejnosť od 1. februára 2019 výcvikové kurzy poslušnosti pod vedením kvalifikovaného výcvikára, ktoré pozostávajú z cvikov - privolanie psa, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, vstaň, odloženie dlhodobé, prekážky.

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu poslušnosti za 4 výcvikové hodiny počas 4 po sebe nasledujúcich sobôt je 25,-€ .

Počet kurzistov na jeden mesačný výcvikový kurz je limitovaný!

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti psinke, parvoviróze, hepatitída, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz (pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok")

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 4 výcvikové hodiny počas 4 po sebe nasledujúcich sobôt je 25,-€

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu:

- za vopred neospravedlnenú neúčasť na výcvikovej hodine (viac ako 2x)

- za vylúčenie z výcvikového kurzu pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog

- pre agresívne správanie sa psa alebo majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu

Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"