Zoznam členov a prihlášky

Členský príspevok na rok 2018 bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 24. 11. 2018 vo výške 50,-€ a na rok 2019 vo výške 100,-€, ktorý je potrebné uhradiť do 31. 1. 2019!

Členovia KK JLDog

Ján Lupták, Zuzana Brozmanová, Peter Brenkus, Oleg Kuzma, Tomáš Predajniansky, Igor Vasiľ, Andrea Karasková, Alena Kozolová

Čakateľom za člena KK JLDog sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog. Čakateľská doba je 6 mesiacov.

Čakateľom za člena sa stáva každá osoba, ktorá:

- vypísala prihlášku na čakateľa za člena KK JLDog

- uhradila členský príspevok odsúhlasený členskou schôdzou

- absolvovala viac ako 70% spoločných tréningov

- absolvovala viac ako 90% brigád

- zúčastnila sa všetkých členských schôdzí a dodržiavala stanovy a vnútorné predpisy KK JLDog

Prihláška čakateľa za člena do KK JLDog


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018