Príjmy a výdaje

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Bankový účet KK JLDog